Sekcja polska Głosu Ameryki – 1994

225
0
Share:

Sekcja polska Głosu Ameryki kontynuowała emisję programów w latach 90. Ostatnią audycję na falach radiowych nadano 28 lipca 2000 roku. Od tego czasu, zredukowany do trzech pracowników zespół sekcji polskiej przygotowywał jedynie 15-minutowy program retransmitowany przez afiliowane stacje w Polsce. Program dostępny był również w internecie. Emisja programów internetowych sekcji polskiej zakończyła się 27 lutego 2004 roku. Ostatnią wiadomość na stronie internetowej Głosu Ameryki umieszczono 4 maja 2004 roku. Sekcje językowe nadające do krajów Europy środkowo-wschodniej zlikwidowano decyzją dyrekcji Głosu Ameryki tłumaczonej jako wynik zmiany priorytetów.

[ Część Informacji pochodzi z książki “Głos Ameryki” Jarosława Jędrzejczaka czekającej na wydanie w Polsce  i w USA.]

 

The Polish Service of Voice of America continued to broadcast radio programs in the 1990s. The last on-air broadcast was on July 28, 2000. Since then, the Polish Service team, reduced to three employees, prepared only a 15-minute program retransmitted by several affiliate stations in Poland. The same program was also available online. The broadcasting of Internet VOA programs in Polish ended on February 27, 2004. The last message on the Voice of America website was posted on May 4, 2004. The foreign language services broadcasting to the countries of Central and Eastern Europe were liquidated by the decision of the management of the Voice of America, explained as a result of a change of priorities.

[Part of the Information comes from the book “Voice of America” by Jarosław Jędrzejczak is waiting to be published in Poland and the United States.]

 

Share:

Leave a reply