1951 – Recenzja „New York Timesa” książki byłej komunistki Elinor Lipper obalającej sowiecką propagandę Biura Informacji Wojennej USA

Share:

W niedzielnym wydaniu gazety „New York Times 25 marca 1951 roku Harry Schwartz opublikował recenzję książki Elinor Lipper Jedenaście lat w sowieckich obozach więziennych, w której była zachodnia więźniarka polityczna w Rosji obaliła różne sowieckie kłamstwa propagandowe na temat kopalni złota na Kołymie działających w oparciu o pracę niewolniczą więźniów Gułagu. Niektórzy wnikliwi czytelnicy „New York Timesa” mogli się dowiedzieć z artykułu, że Amerykanie zostali oszukani przez niektórych z ich własnych polityków, ekspertów rządowych i dziennikarzy. W książce byłej komunistki niemiecko-żydowskiego pochodzenia znalazło się porównanie jej doświadczeń jako więźniarki Gułagu z prosowiecką dezinformacją i propagandą opublikowaną przez urzędnika Biura Informacji Wojennej (OWI) i Głosu Ameryki (VOA), dr Owena Lattimore’a w jego artykule w grudniowym wydaniu miesięcznika „National Geographicw 1944 r. W swojej książce i w jej skróconej wersji w wydaniu „Reader’s Digest” w czerwcu 1951 roku Lipper pokazała, jak wiceprezydent USA Henry A. Wallace, który odwiedził Kołymę w towarzystwie Owena Lattimore’a jako jego tłumacza (w języku mongolskim i chińskim) i doradcy, został oszukany przez sowieckich urzędników w celowym planie ukrycia obozów pracy niewolniczej i ich więźniów, którzy pracowali tam przy wydobywaniu złota, i gdzie masowo umierali z niedożywienia, chorób i wyzysku ponad ludzką wytrzymałość.


The March 25, 1951 Sunday edition of the New York Times had a review by journalist and writer Harry Schwartz of Elinor Lipper’s book Eleven Years in Soviet Prison Camps, in which the former Western political prisoner in Russia debunked various Soviet propaganda lies about the infamous Kolyma gold mines in the Gulag system of slave labor. What some discerning New York Times readers may have learned from the article was that Americans have been deceived about the Soviet Union by some of their own politicians, government experts, and journalists. Included in the German-Jewish ex-Communist’s book was the comparison of her experience as a Gulag prisoner with the pro-Soviet disinformation and propaganda published by the Office of Information (OWI) and Voice of America (VOA) official Dr. Owen Lattimore in his 1944 article in the National Geographic Magazine. In her book and in its condensed version in the June 1951 issue of Reader’s Digest, Lipper showed how U.S. Vice President Henry A. Wallace, who had visited Kolyma accompanied by Owen Lattimore as his translator (in Mongol and Chinese) and advisor, was duped by Soviet officials in a deliberate scheme to hide the slave labor camps and their prisoners who worked there to extract gold, and where they died in large numbers from malnutrition, illnesses, and being exploited beyond human endurance.

READ MORE

1951 – New York Times Reviews Former Communist Elinor Lipper’s Book Debunking U.S. Office of War Information’s Soviet Propaganda

Share:

Leave a reply