Propaganda i rola Głosu Ameryki i innych zachodnich rozgłośni

Share:

Jak każda instytucja, włącznie z instytucjami kierowanymi przez urzędników państwowych, Głos Ameryki nie był pozbawiony wad, ale w ostatecznym rozrachunku niewątpliwie przyczynił się wraz z Radiem Wolna Europa, BBC i innymi zachodnimi rozgłośniami do upadku komunizmu w Polsce. W czasie drugiej wojny światowej, niektórzy kierownicy i dziennikarze Voice of America byli bezwątpienia propagandzistami totalitarnej ideologii wrogiego Ameryce mocarstwa, chociaż w tym czasie kluczowego sojusznika w wojnie z hitlerowskimi Niemcami. W najlepszym razie byli skrajnie lewicowymi publicystami o dużej politycznej naiwności. Wprawdzie od samego początku założyciele VOA zobowiązali się nie fałszować wiadomości, tym niemniej pro-stalinowskie tendencje przeważały wsród dyrekcji i radiowców, a w późniejszych latach kiedy już odeszli z pracy, odnowiony i anty-komunistyczny zespół sekcji polskiej nie zawsze cieszył się pełną niezależnością dziennikarską. Znaczenie i wkład Głosu Ameryki w odzyskanie przez Polskę niepodległości należy jednak oceniać w dłuższym, historycznym wymiarze. Wkrótce po wojnie, kiedy Amerykanie zrozumieli pełną tragedię zdrady jałtańskiej, Głos Ameryki, Wolna Europa  i Radio Swoboda stały się symbolem poparcia narodu amerykańskiego dla pokojowego odzyskania niepodległości przez tak zwane narody ujarzmione Europy Wschodniej i inne kraje zdominowane przez komunizm.

Share:

Leave a reply