Głos Ameryki przy grobie ks. Jerzego Popiełuszki – 1987

452
0
Share:

Podczas wizyty w Polsce we wrześniu 1987 roku wiceprezydent USA George H.W. Bush wziął udział w uroczystości złożenia wieńców ku czci ks. Jerzego Popiełuszki w kościele św. Stanisława Kostki w Warszawie (28 września 1987). Przebieg uroczystości relacjonowała z Warszawy polska sekcja Głosu Ameryki. Jej audycji radiowych słuchało w tym czasie ponad 70% ludności Polski. Relacje z Polski przekazywał telefonicznie szef sekcji polskiej Tadeusz Lipień. Jego nagrania i zdjęcia zostały wykorzystane w tym filmie. W czasie wizyty Busha w Polsce Lipień nagrał wywiady ze Zbigniewem Bujakiem, Bronisławem Geremkiem i Jackiem Kuroniem, którzy (nie ma ich w tym video) mówili o swoim wcześniejszym spotkaniu z wiceprezydentem USA. Lipień rozmawiał z rodzicami ks. Jerzego Popiełuszki torturowanego i zamordowanego przez funkcjonariuszy służby bezpieczeństwa PRL. Nagrał także osobne wywiady z George’em H. W. Bushem i przywódcą Solidarności Lechem Wałęsą, a także z niektórymi przedstawicielami polskiego reżimu komunistycznego i z wieloma przywódcami opozycji i Kościoła. Niektóre relacje z Polski, w tym wywiady z Lechem Wałęsą i wiceprezydentem Bushem, zostały wykorzystane przez angielskojęzyczny serwis Głosu Ameryki.

 

During his visit to Poland in September 1987, U.S. Vice President George H. W. Bush took part in a wreath-laying ceremony for Father Jerzy Popieluszko at the St. Stanislaw Kostka Church in Warsaw (September 28, 1987). The Polish Service of the Voice of America (VOA) covered the visit. Its radio broadcasts were heard by over 70% of the population in Poland. VOA Polish Service director Tadeusz (Ted) Lipien reported on the visit from Warsaw. His recordings and photos were used for this video. Recordings also included interviews with Zbigniew Bujak, Bronislaw Geremek, and Jacek Kuron (not in this video), who later became members of Parliament and government in post-communist Poland. They discussed their earlier meeting with Vice President Bush. Ted Lipien also recorded separate interviews with George H.W. Bush and Solidarity leader Lech Walesa, as well as some Polish communist regime officials and many Polish civil society leaders, Catholic priests, and ordinary Poles. Some reports from Poland, including interviews with Lech Walesa and Vice President Bush, were used by VOA worldwide English service.

Share:

Leave a reply