Program sekcji polskiej Głosu Ameryki 1953 r.

Share:

Program sekcji polskiej Głosu Ameryki w piśmie reklamowym Die Stimme Amerikas sekcji niemieckiej, styczeń-luty 1953 r. Na fotografii widoczne są również programy sekcji łotewskiej i litewskiej. Muzeum Radia Zimnej Wojny – Polska posiada ten i inne egzemplarze Die Stimme Amerikas z programami różnych sekcji Głosu Ameryki.

VOA Latvian, Lithuanian, and Polish broadcasts listed in “Die Stimme Amerikas” German Service, January-February 1953 promotional pamphlet.

VOA Latvian, Lithuanian, and Polish broadcasts listed in “Die Stimme Amerikas” German Service, January-February 1953 promotional pamphlet.

VOA Latvian, Lithuanian, and Polish broadcasts listed in “Die Stimme Amerikas” German Service, January-February 1953 promotional pamphlet.

Share:

Leave a reply