Józef Czapski – PORTRET PAPIEŻA (KARTKA ZE SZKICOWNIKA)

314
0
Share:

Józef Czapski, oficer, pisarz, i artysta, który bez skutku szukał tysięcy oficerów wojska polskiego zaginionych po wzięciu do niewoli w 1939 r. w Rosji sowieckiej, został ocenzurowany przez redakcję Głosu Ameryki, kiedy w czasie wizyty w Stanach Zjednoczonych w roku 1950 próbwał wyjaśnić słuchaczom w Polsce jak zamordowano jego współwięzniów w obozach NKWD na rozkaz Stalina. Czapski i jego siostra Maria Czapska byli natomiast częstymi gośćmi w programach Rozgłośni Polskiej Radia Wolna Europa, również finansowanej przez rząd USA. Sekcja polska Głosu Ameryki wznowiła wywiady z Józefem Czapskim dopiero w czasie prezydentury Ronalda Reagana. Administracja prezydenta Reagana położyła ostateczny kres wszelkiej cenzurze programów Głosu Ameryki zbyt krytycznych w stosunku do Związku Sowieckiego i innych państw rządzonych przez komunistów.

Józef Czapski, an officer, writer, and artist who unsuccessfully searched for thousands of Polish army officers missing after being taken prisoner in Soviet Russia in 1939, was censored by the Voice of America management and editors when he tried to explain to listeners in Poland how his fellow prisoners were murdered in the NKVD camps on Stalin’s orders. However, Czapski and his sister Maria Czapska were frequent guests in the Polish Radio Free Europe programs, also financed by the US government. RFE broadcasts were not censored to hide Stalinist crimes. The Polish Service of the Voice of America resumed interviews with Józef Czapski only during Ronald Reagan’s presidency. The Reagan administration ended all censorship of Voice of America programs that were too critical of the Soviet Union and other communist-ruled countries.

Share:

Leave a reply